Jouw grens

Jouw grens

Klasgenoten op het VO gaan regelmatig over jouw grenzen heen. Hier heb je veel last van en het maakt je ongelukkig. Dat wil je graag veranderen! Daarom kom je bij mij. We praten er samen over. Ik vraag dieper door op wat je denkt en voelt. Daardoor komt er bij jou meer bewustwording. Je beseft dat alleen jijzelf kan bepalen waar jouw grens ligt. De ander mag hier niet overheen gaan!

We doen samen een oefening (NLP techniek), waardoor jij je ervan bewust wordt hoe de ander reageert op jou en jij op de ander. Je neemt een concrete situatie in gedachten waarin iemand over je grenzen ging. Je beschrijft de situatie en jullie reactie op elkaar. Voor jezelf en de ander kies je een kleur matje. Je legt ze op een plek in de ruimte. Jij neemt jou eigen plaats in en ik ga op het matje van de ander staan. Dan reageren we op elkaar zoals in de situatie en voelen wat dit met ons doet. Daarna wisselen we van plaats en ervaren de plek van de ander. We gaan er even af en delen wat gevoeld werd en opviel. Wat wil je anders? Hoe zou je eigenlijk graag willen reageren? Wat zou je dan kunnen zeggen? We gaan weer op de matjes staan en proberen de nieuwe reactie uit. We wisselen nog een keer, zo ervaar jij ook hoe jouw nieuwe, gewenste reactie overkomt op de ander. We delen weer onze gevoelens en inzichten. Zo wisselen we nog een paar keer tot het voor jou helemaal juist voelt. Je wordt je ervan bewust dat het goed voelt om voor jezelf op te komen! Dat je stevig staat en je sterk voelt terwijl je dit zegt! Door je te verplaatsen in de ander, heb je ook ervaren hoe het overkomt als jij je grenzen duidelijk aangeeft.

Wat heb je hard gewerkt tijdens deze sessie. Dapper dat je hier zo serieus mee aan de slag gaat! De komende weken ga je in het dagelijks leven oefenen met het aangeven van je grenzen. Dit heeft tijd nodig. Door deze oefening ben jij je meer bewust geworden en dat neem je mee. Je blijft trouw aan jezelf!