Kindercoaching

Kindercoaching

Is jouw kind…

onzeker of gespannen
(hoog)gevoelig
bang in nieuwe situaties
negatief over zichzelf
vaak boos of verdrietig
bang om fouten te maken

Dan kan coaching je kind verder helpen!

Kindercoaching

Met kindercoaching werk ik er naar toe dat jouw kind…

kan zeggen wat het voelt en denkt
grenzen aanvoelt en aangeeft
zelfvertrouwen krijgt
fouten durft te maken
ontspannen in het leven staat
blij is met zichzelf

Kennismakingsgesprek

Binnen mijn werkwijze begint een fijne samenwerking met een goed gesprek. Je bent welkom voor een eerste kennismaking. Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Intakegesprek

Voelt het van beide kanten goed en ben ik de persoon die je kind kan begeleiden, dan plannen we een intakegesprek. Dit gesprek is met beide ouders/verzorgers (en deels met jullie kind). We bespreken dan o.a. de door jullie vooraf ingevulde intakelijst om de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Hierna plan ik 4 coachsessies in om met je kind aan de slag te gaan.

Begeleiding

De coachsessies zijn met het kind of met de ouders/verzorgers. De sessies worden om de 2 of 3 weken gepland. Uit de praktijk blijkt dat 4 tot 8 sessies al resultaat geven. Ik start de begeleiding met de hulpvraag van jouw kind. We werken vanuit het doel dat je kind wil bereiken. Tijdens de coaching heb ik gesprekken met je kind en zet ik spellen of creatieve werkvormen in. Ook gaan we geregeld naar buiten en maak ik gebruik van de natuur of mijn eigen moestuin. Elk kind is anders en elke hulpvraag is anders. Ik kijk wat past bij jouw kind en speel hierop in.

Evaluatie

Na 4 coachsessies plannen we een evaluatiemoment waarin we terugblikken op de coachsessies en bekijken of het doel behaald is. Blijkt daaruit dat verdere begeleiding zinvol is, dan plan ik nieuwe sessies. Is het doel al na 4 sessies behaald dan ronden we de coaching af. Heeft de coaching toch niet het gewenste effect en heeft je kind andere begeleiding nodig, dan zal ik dit ook bij jullie aangeven.

Neem contact met mij op, dan werken we er samen naartoe dat jullie kind weer ontspannen en vol vertrouwen door het leven gaat!

Vriendenprogramma

Sluit een groepstraining toch beter aan bij wat uw kind nodig heeft? Bekijk dan wat GroeiUniek kan bieden.